Porady

Co dają szkolenia dla nauczycieli?

Szkolenia dla nauczycieli przeprowadzane są dziś zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W większości przypadków dotyczą one kwestii związanych z zawodem, lecz nie bezpośrednio przedmiotu, którego dany pedagog naucza. Co dają szkolenia dla nauczycieli i dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Jakie są rodzaje szkoleń dla nauczycieli?

Przed uzyskaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego szkolenia są tak ważne, warto zastanowić się, jakie rodzaje kursów dla nauczycieli cieszą się szczególną popularnością. Przede wszystkim mowa o szkoleniach z zakresu zmian prawnych, dotyczących bezpośrednio pedagogów. Mogą one dotyczyć na przykład organizacji egzaminów czy schematów postępowania w przypadku wykrycia w szkole narkotyków. Bardzo istotne są szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć i nowoczesnych technik nauczania. Wielu pedagogów nie do końca ma świadomość, jak w szkolnictwie można wykorzystać nowoczesne technologie czy w ogóle jak z nich korzystać. Nauczyciele zdobywają też wiedzę na temat tego, jak postępować z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Dla pedagogów ważne są też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – zasad jej udzielania czy tego, jaki schemat postępowania wdrożyć w konkretnych sytuacjach. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim darmowe szkolenia dla nauczycieli, które przygotowane są na przykład przez Ministerstwo Edukacji bądź państwowe ośrodki edukacyjne. 

Co szkolenia dają nauczycielom?

Obecnie szkolenia przeprowadzane są dla pracowników z niemal każdej branży. Mają one za zadanie przede wszystkim podnosić kompetencje zawodowe, przygotować się do nadchodzących zmian czy zdobyć wiedzę, która pozwoli pracować efektywniej. Tak samo jest w przypadku nauczycieli. Nieustannie zmienia się prawo oświatowe, pojawiają się nowe teorie wychowawcze, diagnozowane są nowe jednostki chorobowe, mające wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Nauczyciel, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi, a także z rodzicami, musi nieustannie przechodzić kolejne szkolenia. Bardzo ważne są również te, które dotyczą zarządzania czasem czy sposobów radzenia sobie ze stresem. Szkolenia dla pedagogów coraz częściej odbywają się nie stacjonarnie, a online. Dzięki temu można w nich uczestniczyć poza godzinami pracy, nie ingerując tym samym w plan zajęć. Tego typu kursy często można odbyć w godzinach wieczornych, z poziomu własnego domu. Oczywiście, są i takie szkolenia, w których trzeba uczestniczyć osobiście. Mowa tutaj. chociażby o kursach pierwszej pomocy czy takich, które mają na celu pobudzenie kreatywności. Jeśli jednak dotyczą one wyłącznie zagadnień teoretycznych, zwykle nie ma przeciwwskazań, aby szkolenie odbywało się online.

Jakie szkolenia dla nauczycieli warto wybierać?

Najbardziej wartościowe są szkolenia dla nauczycieli, prowadzone przez ekspertów. W praktyce oznacza to, że wcale nie muszą być one organizowane przez innych pedagogów, lecz na przykład przez prawników, psychologów czy medyków. Kto może szkolić nauczycieli? Przede wszystkim osoby, posiadające stosowną wiedzę w danym zakresie oraz doświadczenie zawodowe. Ważne, aby rozumiały one branżę, w jakiej pracują nauczyciele. Jest ona bowiem specyficzna, a zarazem niezwykle wymagająca. Szkolenia warto dobierać na zasadzie potrzeb prezentowanych przez pedagogów, pracujących w danej placówce. Przykładowo, pracownicy przedszkola zainteresowani będą głównie szkoleniami z zakresu rozwoju dziecka czy pierwszej pomocy. Tymczasem pracownicy szkół podstawowych oraz średnich zwykle zainteresowani są nieco trudniejszymi tematami, na przykład psychologią uzależnień czy pracą z dzieckiem trudnym. Warto mieć na uwadze, że niektóre kursy mają charakter uniwersalny i będą odpowiednim wyborem dla pracowników wszystkich placówek edukacyjnych. Dobrze, aby wybrane kursy odbywały się cyklicznie, tak aby nauczyciele stale mogli podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe umiejętności, które pomogą im pracować z dziećmi, a także pozostawać w efektywnym kontakcie z ich rodzicami. 

More in:Porady

Comments are closed.

0 %