Porady

Czy zużyty olej można wylać do zlewu?

Zużyty olej posmażalniczy jest dość kłopotliwym odpadem. Powstający w domowych kuchniach i punktach gastronomicznych przypalony tłuszcz zawiera wiele szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. Z tego względu ważne jest regularne wymienianie oleju we frytkownicach i innych urządzeniach przeznaczonych do smażenia potraw. Co zrobić jednak z tym zużytym? Czy można wylać olej do zlewu? Co zrobić, jeśli są go dużo większe ilości?

Zużyty olej  – czy można wylać do zlewu?

Ilości oleju posmażalniczego, powstającego w gospodarstwach domowych, są zdecydowanie mniejsze niż te pochodzące z lokali gastronomicznych. Niemniej jednak tłusty odpad stanowi problem także w codziennym, domowym życiu. Z tego względu wiele osób zastanawia się, czy można wylewać olej do zlewu. Takie rozwiązanie wydaje się być najmniej kłopotliwe. Poza tym olej jest substancją płynną, uważa się więc powszechnie, że nie stanowi zagrożenia dla drożności rur.

Niestety, takie twierdzenia są mylne. W rzeczywistości, gorący tłuszcz pozostały po smażeniu potraw jest cieczą, jednak po znacznym ochłodzeniu i zmieszaniu z innymi zanieczyszczeniami, może ulec zestaleniu. Taki stały, pełen zanieczyszczeń olej prowadzi do tworzenia się zatorów tłuszczowych w systemach kanalizacyjnych, często będąc przyczyną całkowitego zatrzymania przepływu. Usuwanie tego typu zatorów wiąże się często z koniecznością stosowania silnych środków chemicznych lub mechanicznego oczyszczenia rur.

Aby uniknąć problemów, zużyty tłuszcz, przelany do zakręcanej butelki, należy wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Alternatywą może być również przekazanie go do miejscowego punktu zbiórki odpadów PSZOK.

Utylizacja oleju z punktów gastronomicznych

Właściciele restauracji i innych lokali gastronomicznych nie zastanawiają się raczej, czy można wylać olej do zlewu. Ilości tego odpadu powstające podczas masowej produkcji żywności są zdecydowanie zbyt duże na takie działanie, niezależnie od jego szkodliwości. Poza tym, za nieprawidłową utylizację oleju spożywczego grożą wysokie kary administracyjne. Olej wylewany do gleby lub zbiorników wodnych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Z tego względu, konieczne jest podpisanie umowy z wyspecjalizowaną firmą, zajmującą się skupem i przetwórstwem zużytych tłuszczów roślinnych.  Przedsiębiorstwa zajmujące się skupem dostarczają swoimi klientom zbiorniki do przechowywania zużytego oleju po smażeniu i zapewniają jego regularny odbiór. Dzięki temu właściciel restauracji zdejmuje z siebie obowiązek zapewnienia zgodnej z prawem utylizacji. Potwierdzeniem, że olej został zutylizowany w sposób zgodny z wymogami, jest Karta Przekazania Odpadu.

Skup oleju posmażalniczego – cena

Cena oleju posmażalniczego, skupowanego przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się jego utylizacją, zależy od wielu czynników. Najistotniejszym z nich jest ilość oleju wytwarzanego w określonym punkcie. Zasadniczo, im większe ilości tego odpadu, tym korzystniejszą cenę można uzyskać. Przy małych ilościach, odbiór jest dla firmy skupującej mało opłacalny, ze względu na koszty transportu cysternami. Niezależnie jednak od tego, jaka cenę uda się wynegocjować, każdorazowo odbiór taki  zapewnia prawidłową utylizację odpadu. Dzięki temu, restaurator lub prowadzący inny rodzaj działalności gastronomicznej, nie jest zagrożony karą za nieprawidłowe pozbycie się odpadów.  

Konkretna ofertę cenową poznać można po przedstawieniu firmie trudniącej się skupem swoich oczekiwać co do współpracy oraz ilości wytwarzanego oleju, przeznaczonego do odbioru. Część z tego rodzaju wyspecjalizowanych firm zapewnia swoim klientom również dostarczanie oleju świeżego, co pozwala optymalizować łańcuch dostaw i odbiorów. Może to być również dobry sposób na zmniejszenie kosztów zakupu surowca. Cena świeżego oleju jest pomniejszana o cenę skupu oleju zużytego, wynegocjowaną przez klienta. Wszystkie szczegóły dotyczące cen czy harmonogramów odbioru zawarte zostają w umowie, którą klient podpisuje z wybraną przez siebie firmą utylizacyjną.

More in:Porady

Comments are closed.

0 %