budowa

Jak działa OC firmy budowlanej?

Świadczenie usług budowlanych wiąże się ze stosunkowo sporym ryzykiem roszczeń ze strony niezadowolonych klientów. Podczas wykonywania sporych inwestycji, nie trudno bowiem o błędy, a także wypadki podczas prac budowlanych. To wszystko rzutuje negatywnie na wizerunek firmy, a także może pociągnąć za sobą poważne straty finansowe. 

Zasady bezpieczeństwa na budowie 

Prawo budowlane szczegółowo reguluje prawne aspekty prowadzenie prac budowlanych. Przepisy dotyczą zarówno samego wykonywania działań, jak i bezpieczeństwa osób znajdujących się na placu budowy. Jeżeli jesteś inwestorem, to na Tobie w głównej mierze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. Do Twoich obowiązków należy wówczas także wyznaczenie kierownika budowy, a ten z kolei będzie zobligowany do prowadzenia dziennika budowy. Jest to jedna z pierwszych osób, która powinna zostać poinformowana o wszelkich wypadkach i nieprawidłowościach na budowie. 

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

Głównym zakresem działań w przypadku budowlanej polisy OC jest ochrona Ciebie jako inwestora przed skutkami błędów popełnionych przez wykonawców inwestycji. Pamiętaj, że ubezpieczenie to tak naprawdę zbiór kilku dodatków, które składają się na kompleksową ochronę dostosowaną do sytuacji. Z tego względu warto dokładnie zapoznać się z poszczególnymi pakietami ubezpieczeniowymi, a w razie wątpliwości nie obawiaj się konsultacji z profesjonalistą, np. z brokerem. Ubezpieczenie OC firmy budowlanej może składać się z: 

  • ochrony wykonania robót montażowych i budowlanych - w zasadzie podstawową opcją, chroniącą przed błędami na etapie samej budowy, jak i podłączania wszelkich instalacji; 
  • ochrony na wypadek wadliwego wykonania usługi - ta opcja chroni przed roszczeniami niezadowolonych klientów i pokrywa koszty poprawek i przeróbek; 
  • ochrony w razie wypadku przy pracy - jako inwestor odpowiadasz za ewentualne wypadki, do których doszło w trakcie budowy. W zależności od rozmiarów wypadku, roszczenia te mogą być stosunkowo wysokie i obejmować np. rentę z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej; 
  • ochrony w razie nieszczęśliwego wypadku - o takie zdarzenia nietrudno na placu budowy, dlatego warto zadbać i o tę opcję w polisie OC. 

Raczej trudno wyobrazić sobie plac budowy bez takich urządzeń, jak różnego rodzaju koparki czy walce. Są one szczególnie intensywnie wykorzystywane na początkowym etapie budowy. Z uwagi na fakt, że są to sporych rozmiarów urządzenia, mogą one wyrządzić szkody zarówno konkretnym pracownikom, jak i spowodować uszkodzenie mienia. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oferując polisę OC dla firmy budowlanej, uwzględniają również i tę opcję. 

Szerszy pakiet ochrony - kiedy warto wybrać tę opcję? 

Pakiet rozszerzony może obejmować m.in. ubezpieczenie na wypadek opóźnień w oddaniu poszczególnych etapów inwestycji. Zazwyczaj niedochowanie pierwotnie ustalonego terminu, wiąże się z koniecznością zapłaty wysokiej kary umownej. Dotyczy to szczególnie dużych inwestycji, jak np. osiedla mieszkaniowe. Osoby oczekujące na odbiór mieszkań same są zazwyczaj stronami umów, najczęściej kredytowych, w których również obowiązują konkretne terminy na dopełnienie formalności. Wówczas ewentualne strony można pokryć właśnie z polisy ubezpieczeniowej. 

Na kwotę składki oraz całościowy koszt polisy, wpływa wiele czynników. Nie będą to tylko i wyłącznie dodatkowe opcje, o jakie zostanie rozszerzona polisa. Nie bez znaczenia będzie wielkość Twojej firmy, ilość pracowników podlegających ubezpieczeniu, rodzaj prac, jakie mają zostać objęte ochroną. Jeżeli Twoja działalność może zostać określona mianem wysokiego ryzyka, np. praca odbywa się w niebezpiecznych warunkach - dotyczy to zwłaszcza prac rozbiórkowych. Inaczej wygląda natomiast ocena ryzyka w przypadku lokalnej firmy remontowo - budowlanej, której głównym profilem działania jest wykonywanie typowych prac wykończeniowych. Lokalne firmy zatrudniają zwykle niewielu pracowników, co automatycznie zmniejsza ilość osób, które mogą ulec wypadkom podczas pracy. Tu warto pamiętać, że ubezpieczenie chroni wyłącznie wówczas, gdy przestrzegane są przepisy BHP.