podpis

Kredyt gotówkowy na firmę jednoosobową - jakie są wymagania?

O kredyt gotówkowy mogą starać się osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, jednak uzyskać go mogą także ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie dokumenty muszą dostarczyć przedsiębiorcy i na jakich warunkach mogą pozyskać finansowanie?

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać kredyt gotówkowy na firmę, należy pozytywnie przejść etap weryfikacji, czyli oceny zdolności kredytowej przez bank. Bez tego nie ma mowy o dodatkowych środkach na jakikolwiek cel. Kredyt gotówkowy dla firm może opiewać na różne kwoty, jednak im wyższa suma kredytowa, tym bardziej surowy sposób oceniana jest zdolność potencjalnego klienta. Należy mieć na uwadze, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest spółką, zatem nie posiada odrębnej osobowości prawnej i odrębnego majątku. W praktyce oznacza to, że dorobek firmy jest tym, co należy do właściciela. Banki będą chciały ocenić kondycję finansową nie samej firmy, a osoby, która ją prowadzi. Majątek osobisty, który jednocześnie w pewnym sensie stanowi majątek firmy, jest niejako zabezpieczeniem na wypadek, gdyby ta przestała przynosić oczekiwane zyski, a właściciel przestał osiągać dochody. Jednak z drugiej strony zyski z prowadzonej działalności gospodarczej zastępuje dochody z umowy o pracę, zatem to on brany jest pod uwagę przez bank.

Kredyt gotówkowy na firmę może zostać udzielony osobie, która dostarczy dokumentację finansową z roku obecnego, a czasami banki wymagają również przedstawienia dokumentacji za rok ubiegły. Przedsiębiorca, aby uzyskać kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej, musi również dostarczyć zeznanie PIT za rok ubiegły. Dokument ten pomija się, jeśli firma prowadzona jest krócej, niż 12 miesięcy. Bardzo istotne są również dokumenty poświadczające o niezaleganiu z płatnościami ZUS oraz podatku dochodowego. Tego rodzaju noty na wniosek podatnika wydają organy właściwe.

Uproszczona procedura kredytowania

Niektóre banki oferują swoim klientom, w tym osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, uproszczoną procedurę kredytowania. Oferta ta skierowana jest głównie do stałych klientów, którzy posiadały konto w banku jako osoby fizyczne i uzyskiwały dochody na przykład z umowy o pracę. W przypadku procedury uproszczonej klient nie musi dostarczać do banku wszystkich zazwyczaj wymaganych dokumentów. Często kredyt udzielany jest online, za pośrednictwem konta bankowego. Z drugiej strony klient może liczyć na pozyskanie jedynie niewielkich sum, maksymalnie kilku tysięcy złotych. Uproszczona procedura kredytowania ma również miejsce, jeśli kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą ma być udzielony przez firmę pożyczkową. Co prawda tego typu podmioty nie udzielają kredytów w dosłownym znaczeniu, bowiem ten produkt finansowy zarezerwowany jest dla banków. Jednak w ofercie często można znaleźć informację o kredytach dla firm, które w rzeczywistości są pożyczkami.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a kredyt gotówkowy - na jakich warunkach?

Kredyt gotówkowy zwykle nie opiewa na bardzo wysokie sumy, głównie dlatego, że wykorzystywany jest on przez przedsiębiorców w celu podtrzymania płynności finansowej. Z drugiej strony o tego typu środki mogą ubiegać się również początkujący przedsiębiorcy, którzy poszukują kolejnych źródeł finansowania. Aby uzyskać pozytywną decyzję, przedstawiają jedynie biznesplan, gdyż nie posiadają jeszcze dokumentacji finansowej, która stanowiłaby dla analityka cenne dane.

Często przedsiębiorcy muszą dodatkowo zabezpieczyć kredyt, na przykład poprzez wykupienie ubezpieczenia. Warunki kredytowania nowo powstałych firm nie są tak korzystne jak tych, które działają na rynku od dłuższego czasu, jednak młodzi przedsiębiorcy zwykle nie mogą ubiegać się o innego rodzaju kredyt, niż gotówkowy. Warto mieć na uwadze, że od momentu złożenia wniosku do momentu wypłaty środków może upłynąć nawet kilka tygodni, choć banki starają się nieco przyspieszać cały proces. Inaczej jest w przypadku procedury uproszczonej - tutaj pieniądze na konto można otrzymać w kilka chwil.