Porady

Na czym polega zarządzanie magazynem?

Magazyn już dawno przestał być tylko ciemną, betonową przestrzenią. Zarządzający firmami zrozumieli nieodłączne znaczenie tej przestrzeni dla prawidłowego funkcjonowania firmy. I zaczęli wdrażać strategie zarządzania magazynem. Ale na czym polega zarządzanie magazynem? W tym artykule opowiadamy, czym jest, jakie są cele tej strategii  i jak się je realizuje.

Zarządzanie magazynem – na czym polega?

Zarządzanie magazynem to planowanie logistyczne, za pomocą którego organizowane są procesy przyjmowania, składowania i przemieszczania obiektów w magazynie. Odpowiada za optymalizację obszaru logistycznego i fizycznej przestrzeni funkcjonalnej, aby umożliwić prawidłowy przepływ i kontrolę zapasów. Głównym zadaniem zarządzania magazynem jest zapewnienie bezpiecznego, ciągłego i niezawodnego zaopatrzenia projektu w zasoby niezbędne do realizacji łańcucha dostaw. Jest również odpowiedzialne za prowadzenie dokładnego i kompletnego rejestru wszelkich przychodzących i wychodzących zapasów.

Cele magazynu w przedsiębiorstwie

Magazyn jest centrum przechowywania, kontroli i dystrybucji surowców, przetworzonych zasobów i gotowych produktów. Prawidłowe zarządzanie tymi elementami i tą przestrzenią zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całej organizacji. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby zarządzanie magazynem przebiegało zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi. Wśród celów zarządzania możemy wymienić:

 • Szybkość w dostarczaniu zasobów.
 • Niezawodność w jego ciągłym działaniu.
 • Redukcja kosztów.
 • Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
 • Ograniczenie czynności związanych z obsługą i transportem materiałów.

Procesy zarządzania magazynem

Jeśli chodzi o zarządzanie magazynem, można wyróżnić trzy podstawowe procesy. Zapewniają one prawidłowy przepływ zasobów w trakcie całej procedury.

Planowanie i organizacja

Planowanie i organizacja gospodarki magazynowej jest bezpośrednio związana z działaniami strategicznymi i taktycznymi. Podobnie jest z procedurą, za którą odpowiada:

 • Projektowanie przepływów dystrybucyjnych i magazynowych.
 • Wybór lokalizacji, rodzajów magazynów i ich wielkości.
 • Planowanie i realizacja fizycznych modeli organizacji.
 • Projektowanie rozmieszczenia magazynów.

Zarządzanie zasobami

Równie ważne jak planowanie i organizacja przyszłej przestrzeni, w której będą przechowywane zasoby, jest zarządzanie sposobem, w jaki będą one dystrybuowane od odbioru do składowania. Etap ten jest odpowiedzialny za:

 • Odbiór materiałów.
 • Przechowywanie materiału w magazynie.
 • Zarządzanie ruchem materiałów w razie potrzeby.

Kontrola zasobów w magazynie

Obszar kontroli w magazynie jest odpowiedzialny za zarządzanie istotnymi informacjami o każdym ruchu, który odbywa się w przestrzeni fizycznej. W ten sposób każda procedura jest należycie rejestrowana i zapisywana.

Przykład zarządzania magazynem

Przyjrzyjmy się przykładowi firmy, która nie wdraża systemu zarządzania magazynem. Po dogłębnej analizie stwierdzono, że 50% problemów w dystrybucji i dostarczaniu materiałów wynika ze złego zarządzania magazynem. Miało to negatywny wpływ na relacje z klientami. A to prowadziło do upadku innych obszarów, takich jak obsługa klienta. Specjaliści, którzy badali sprawę, odkryli, że główną wadą obecnego systemu był zwrot materiałów do dostawców. Konflikt zaczął się w kwestii oznakowania i dystrybucji materiałów. W związku z tym, w przypadku wykrycia usterki w zwracanym produkcie, musieli oni ponownie oznakować go odpowiednimi kodami stosowanymi przez dostawcę. Powodowało to zamieszanie i prowadziło do wąskich gardeł.

Innym kluczowym problemem było słabe zarządzanie przepływem pracy. Zamiast wdrażać system zarządzania według sektorów, wykorzystano wspólne obszary. Oznaczało to, że wśród zgiełku w okresie szczytowej produkcji, w towarze zapanował nieład. To z kolei powodowało opóźnienia w kompletacji zamówień i w konsekwencji w procesach łańcucha dostaw.

Jednak nawet gdyby te problemy zostały rozwiązane, istniał jeszcze jeden mankament, który uniemożliwiał optymalizację magazynu. Konflikt ten wynikał z braku oprogramowania do zarządzania magazynem. Oznaczało to, że każda rejestracja i etykietowanie musiałoby zostać wykonywane ręcznie. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania magazynem automatyzuje rutynowe czynności. Z oprogramowania do zarządzania magazynem skorzystasz tutaj: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/wma/.

More in:Porady

Comments are closed.

0 %